Меню

Шаблонна сторінка

Особистий кабінет

Інтро курсу

Вступна лекція

Ангеліна Карякіна — журналістка та редакторка «Суспільного» — розповідає, про що цей курс та які базові поняття ми розглядатимемо. Мова ворожнечі, злочини на ґрунті ненависті, сексизм у медійних заголовках — усе це заважає формувати гуманне суспільство. Це відео про їхні вияви у ЗМІ та ті редакційні принципи, які можуть допомогти уникнути дискримінації і стереотипів у наших стрічках новин.
Ангеліна Карякіна — журналістка та редакторка «Суспільного» — розповідає, про що цей курс та які базові поняття ми розглядатимемо. Мова ворожнечі, злочини на ґрунті ненависті, сексизм у медійних заголовках — усе це заважає формувати гуманне суспільство. Це відео про їхні вияви у ЗМІ та ті редакційні принципи, які можуть допомогти уникнути дискримінації і стереотипів у наших стрічках новин.
Коротше
Докладніше

Зміст відео

Журналістика толерантності
Журналістика суспільного інтересу порушує теми, що можуть бути не настільки популярними сьогодні, але будуть важливими через 10, 20 чи 50 років.

Саме журналістика суспільного інтересу дає голос тим, хто його не має. В Україні, державі перманентної соціальної несправедливості, такими можуть назвати себе ледь не всі: вчителі, лікарі, військові, дрібні підприємці, чорнобильці, афганці, шахтарі. Але є групи, чиї права стали на порядок денний порівняно недавно. Ті, кого й досі називають «іншими», «ненормативними», «особливими».
І хоча українські закони не досконалі, але Конституція України, зокрема її 2-й розділ, передбачає низку прав, які можуть стати редакційним компасом:

— Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

— Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

— Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

— Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

— Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

— Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

— Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.
Журналістика толерантності
Це не журналістський жанр, а принцип роботи журналістів, який базується на верховенстві права, професійності (дотримання журналістських стандартів), повазі до життя та прав людини.
Журналістика толерантності
Це не журналістський жанр, а принцип роботи журналістів, який базується на верховенстві права, професійності (дотримання журналістських стандартів), повазі до життя та прав людини.
Мова ворожнечі
(З англ. hate speech — мова ненависті)

Це агресивні висловлювання, які принижують або закликають до насильства проти окремих груп людей, за певною ознакою.
Журналістика толерантності
Це не журналістський жанр, а принцип роботи журналістів, який базується на верховенстві права, професійності (дотримання журналістських стандартів), повазі до життя та прав людини.
Журналістика толерантності
Це не журналістський жанр, а принцип роботи журналістів, який базується на верховенстві права, професійності (дотримання журналістських стандартів), повазі до життя та прав людини.
Мова ворожнечі
(З англ. hate speech — мова ненависті)

Це агресивні висловлювання, які принижують або закликають до насильства проти окремих груп людей, за певною ознакою.

Поради, як писати про національні меншини

Не узагальнюйте, розповідайте історії конкретних людей.
Не формуйте кліше.
Не розділяйте людей на «своїх» і «чужих».
Не робіть екзотики з житття нацменшин.
Не бійтеся представників нацменшин.
Висвітлюйте буденне життя етнічних спільнот.
Їдьте на місце поселення.
Розмовляйте з героями якнайдовше.
Вивчайте мови етнічних спільнот.
Пишіть про своїх героїв із повагою.
Спирайтеся на різні джерела.
Уникайте моралізації.
Будьте щирими у спілкуванні з героями.

Поради, як писати про національні меншини

Не узагальнюйте, розповідайте історії конкретних людей.
Висвітлюйте буденне життя етнічних спільнот.
Як зробити толерантність принципом роботи власної редакції?
Чекліст
Інформуйте про випадки дискримінації, злочини на ґрунті ненависті та їхнє розслідування, дискримінаційні заяви політиків чи відомих осіб, але подавайте контекст та оцінку цих подій і висловлювань.
Стежте за якістю та етичністю матеріалів і не допускайте мови ворожнечі, дискримінації, некоректних узагальнень і сексизму.
Формуйте та підтримуйте цінність толерантного ставлення одне до одного в журналістському колективі.
Стежте за гендерним балансом серед експертів, що дають коментарі для матеріалів вашого медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.

Поради, як інтерв'ювати людей з інвалідністю

Спілкуйтесь з людиною з інвалідністю так само, як і з іншими людьми.
Отримайте дозвіл на спілкування у разі потреби.
Покажіть самостійність людини з інвалідністю.
Звертайтеся саме до людини з інвалідністю, навіть якщо поруч із нею є опікун або помічник.
Будьте терплячими. Не завершуйте речення замість співрозмовника та не перебивайте.
Заздалегідь досліджуйте травму або діагноз вашого героя чи героїні.
Не героїзуйте людей з інвалідністю.

Етапи відбору на менторську програму

Чекліст
Інформуйте про випадки дискримінації, злочини на ґрунті ненависті та їхнє розслідування, дискримінаційні заяви політиків чи відомих осіб, але подавайте контекст та оцінку цих подій і висловлювань.
Стежте за якістю та етичністю матеріалів і не допускайте мови ворожнечі, дискримінації, некоректних узагальнень і сексизму.
Формуйте та підтримуйте цінність толерантного ставлення одне до одного в журналістському колективі.
Стежте за гендерним балансом серед експертів, що дають коментарі для матеріалів вашого медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.

Як зробити толерантність принципом роботи власної редакції?

Чекліст
Інформуйте про випадки дискримінації, злочини на ґрунті ненависті та їхнє розслідування, дискримінаційні заяви політиків чи відомих осіб, але подавайте контекст та оцінку цих подій і висловлювань.
Стежте за якістю та етичністю матеріалів і не допускайте мови ворожнечі, дискримінації, некоректних узагальнень і сексизму.
Формуйте та підтримуйте цінність толерантного ставлення одне до одного в журналістському колективі.
Стежте за гендерним балансом серед експертів, що дають коментарі для матеріалів вашого медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Як зробити толерантність принципом роботи власної редакції?
Чекліст
Стежте за якістю та етичністю матеріалів і не допускайте мови ворожнечі, дискримінації, некоректних узагальнень і сексизму.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Стежте за гендерним балансом серед експертів, що дають коментарі для матеріалів вашого медіа.
Інформуйте про випадки дискримінації, злочини на ґрунті ненависті та їхнє розслідування, дискримінаційні заяви політиків чи відомих осіб, але подавайте контекст та оцінку цих подій і висловлювань.
Формуйте та підтримуйте цінність толерантного ставлення одне до одного в журналістському колективі.
Як зробити толерантність принципом роботи власної редакції?
Чекліст
Стежте за якістю та етичністю матеріалів і не допускайте мови ворожнечі, дискримінації, некоректних узагальнень і сексизму.
Підтримуйте різноманітність та інклюзивність картини дня власного медіа.
Стежте за гендерним балансом серед експертів, що дають коментарі для матеріалів вашого медіа.
Інформуйте про випадки дискримінації, злочини на ґрунті ненависті та їхнє розслідування, дискримінаційні заяви політиків чи відомих осіб, але подавайте контекст та оцінку цих подій і висловлювань.
Формуйте та підтримуйте цінність толерантного ставлення одне до одного в журналістському колективі.

Словник термінів

Варто використовувати
Не варто використовувати
Людина з інвалідністю
Інвалід
Неповносправна людина
Людина з обмеженими можливостями
Особлива людина
Людина з особливими потребами
Каліка
Немічний
Недієздатний (вживається лише за наявності відповідного статусу, визначеного судом)
Людина з інвалідністю (в усіх інших випадках)
Психічно хворий
Психічно нестабільний
Вразливий
Неврівноважений
Ненормальний
Хворий на голову
Має проблеми з головою
Не при собі
Людина з психічним розладом
Людина, яка має розлад психічного здоров'я
Страждає від...
Хворий на...
Жертва чогось
Живе з...
Має…
Людина з…
ДЦП-шник
Хворий на ДЦП
Страждає ДЦП
Людина з ДЦП
Аутист
Аутична людина
Людина (дитина) з аутизмом
Людина з розладом спектру аутизму
Людина з розладом аутистичного спектру
Даун
Людина із синдромом Дауна
Людина з Даун-синдромом
Візочник
Колясочник
Прикутий до інвалідної коляски
Людина на візку
Користувач коляскою
Сліпий
Незрячий
Cлабозрячий
Людина з порушенням зору
Глухий
Глухонімий
Людина з порушенням слуху
Людина, яка користується жестовою мовою
Бомж
Бродяга
Бездомний
Безпритульний
ТЕСТ
Словник термінів
Перевірте, як ви зрозуміли тему
Розпочати
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що не варто використовувати?
Вживається лише за наявності відповідного статусу, визначеного судом.
Далі
Перевірити
Показати результат
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що не варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
Що варто використовувати?
Далі
Перевірити
Показати результат
2
Пропонуємо передивитись лекцію
Ще раз
3
Щось вгадли, щось — ні. Пропонуємо передивитись лекцію уважніше
Ще раз
3+
Трохи краще, ніж випадковість
Ще раз
4
Добре. Ідею ви зрозуміли
Ще раз
4+
Дуже добре. Майже все вірно
Ще раз
5
Відмінно! Ви просто супер.
Ще раз
Прослухали лекцію?

Інтро курсу. Частина 2
Зв'яжіться з нами
Якщо у вас виникли питання щодо курсу
Відправляючи повідомлення ви даєте згоду на обробку ваших персональних даних. Ми не відправляємо спам та рекламу та не передаємо вашу інформацію третім особам.